20 Ağustos 2017 Tarihli ve 30160 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  İçişleri ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—  Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla ve Yöresinin Tarihi ve Kültürel Mirasını Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri